เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561 สำนักงานชลประทานที่ 4

Image

ณ สำนักงานชลประทานที่ 4 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Date: 25 เมษายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 โครงการชลประทานแพร่ นำโดยนายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำดำหัวผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่4 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อขอขมาและรับพรให้เป็นสิริมงคล ทั้งนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย ณ สำนักงานชลประทานที่ 4 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image