ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแพร่

Image

ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Date: 26 เมษายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม

Image Image
Image Image
Image Image