งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

Image

ณ ศูนย์การเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลอง หมู่ 1 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Date: 30 พฤษภาคม 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลอง หมู่ 1 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image
Image Image