โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Image

ณ โรงเรียนบ้านวังหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

Date: 7 มิถุนายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ ปรางจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้บริการประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน

Image Image
Image Image