ประชุมปัจฉิมนิเทศ งานสำรวจ ออกแบบ อ่างเก็บน้ำแม่คำมี

Image

ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Date: 15 มิถุนายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ นายอุดมเดช เรืองสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ งานสำรวจ ออกแบบ อ่างเก็บน้ำแม่คำมี ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อเสนอผลสรุปการดำเนินโครงการให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้มีเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้องทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ เป็นประธานในการประชุม

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image