ประชุมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง

Image

วัดท่อสมาน ตำบลเตาปูน อำภอสอง จังหวัดแพร่

Date: 15 มิถุนายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น .นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายบุญฤทธิ์ ปรางจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและราษฎรผู้ได้รับผลประโยชน์ ในเขตอำเภอสอง และอำเภอร้องกวาง ณ วัดท่อสมาน ตำบลเตาปูน อำภอสอง จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image
Image Image