โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

Image

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Date: 11 ตุลาคม 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ หัวหน้าฝ่ายช่างกล ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 150 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image