โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

Image

ณ ศาลาวัดลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Date: 17 ตุลาคม 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ ปรางจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 225 ราย ณ ศาลาวัดลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image