โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

Image

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Date: 19 ตุลาคม 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกับสำนักงานเกษตร จังหวัดแพร่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 200 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image