ประชุมเพื่อหารือในการบริหารจัดการน้ำ การเปิด - ปิดน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง

Image

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Date: 14 พฤศจิกายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ ปรางจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมประชุมเพื่อหารือในการบริหารจัดการน้ำ การเปิด - ปิดน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สองและวางแผนการป้องกันปัญหา, การเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม

Image Image
Image Image
Image Image