ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ติดตามผลการดำเนินงาน

Image

ณ อ่างเก็บน้ำแม่สาย อำเภอเมือง อ่างเก็บน้ำแม่มาน อ.สูงเม่น อ่างเก็บน้ำแม่จอกน้ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Date: 21 พฤศจิกายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ดังนี้ 1.ติดตามผลการดำเนินงาน งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาฝายท่าช้างและการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2.ติดตามผลการดำเนินงานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่มาน อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3.ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จอกน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานที่วางไว้

Image Image
Image Image
Image Image