Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ...

 • Image

  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถางและอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง

  น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถางและอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ปัจจุบันอยู่ในสภาวะปกติ ...

 • Image

  ร่วมรับฟังการปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการ (cenproject) ในการจัดทำข้อมูล

  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดทำแผนงานของกรมชลประทานและเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ...

 • Image

  ร่วมการประชุมการราชการและการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 10 จังหวัด

  การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ การรายงานผลการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ...

 • Image

  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561...

 • Image

  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

  เพื่อเป็นการน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล...

 • Image

  ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตพื้นที่โครงการชลประทานแพร่

  เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ...

 • Image

  ประชุมปัจฉิมนิเทศ งานสำรวจ ออกแบบ อ่างเก็บน้ำแม่คำมี

  เพื่อเสนอผลสรุปการดำเนินโครงการให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ...