Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

 • Image

  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

  ครั้งที่ 2 จังหวัดแพร่ ...

 • Image

  เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561 สำนักงานชลประทานที่ 4

  การสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ...

 • Image

  พิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

  พื่อแสดงความเคารพนับถือ ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป และขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล ...

 • Image

  ศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

  ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2561 ...

 • Image

  พิธิเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

  ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ...

 • Image

  ฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์บานระบายพับได้แบบถุงยาง

  อาคารควบคุมบานระบายแบบพับได้บริเวณทางระบายน้ำล้น ...

 • Image

  โครงการอบรมหลักสูตรกลาง:การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

  ภายใต้โครงการ"5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...

 • Image

  ติดตามความก้าวหน้าพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำ

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่น้ำน้อย และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหม้ายพร้อมระบบส่งน้ำ...