Image
 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

 • Image

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำเดือน

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

  Image
 • Image

  ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ...

 • Image

  โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา...

 • Image

  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2560

  ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ...

 • Image

  พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

  เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ...

 • Image

  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยังยืน...

 • Image

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ...

 • Image

  ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือนดร้อน

  ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อระบายน้ำในพื้นที่การเกษตร ...

 • Image

  ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

  เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่สอง...