โครงการชลประทานแพร่

121 ม.2 ถนนแพร่-ลอง
ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-530-793
โทรสาร 054-530-792
แผนที่โครงการชลประทานแพร่ (คลิกที่รูป)