ประกาศนียบัตร KM (การจัดนิทรรศการ "KM Day 2014" )
องค์ความรู้  

- ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดตั้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก  

   (ดาวน์โหลด)

- แผ่นพับแนะนำโครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน  

   (ดาวน์โหลด หน้า 1)     ( ดาวน์โหลด หน้า 2)

ความรู้ทั่วไป  

วีดีโอ : รายการกบนอกกะลา "เคล็ดไม่ลับ ฉบับเขื่อน"
เว็บลิ้งที่น่าสนใจ  
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม อบรม/แลกเปลี่ยนความรู้  

                       เว็บลิ้งที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์