หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการฯ | กรมชลประทาน | ติดต่อเรา 
วิสัยทัศน์ " กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
ค้นหาข้อมูล ทั่วไป โครงการฯยมน่าน
 เมนูหลัก
>>
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
>>
 โครงสร้างของหน่วยงาน
>>
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
>>
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
>>
 ผังเว็บไซต์ (Site map)
Link น่าสนใจ
 
>> นโยบาย(กระดาษ A4) ของ รมต.กษ.

 

>> " โครงการบางระกำโมเดล 60 "

 

  รายงานสถานการณ์น้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 ผ่านอาคารต่างๆ 10-01-61


แผน/ผลการส่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2560/2561

รายละเอียด

Power point ข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

รายละเอียด

แผนการช่วยเหลือเกษตร

รายละเอียด

ผู้อำนวยการโครงการ
ทำเนียบผู้บริหาร
<<Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง>>
 
รมช.กษ. ตรวจราชการ จ.พิษณุโลก บางระกำโมเดล60  รมช.กษ. ตรวจราชการ จ.สุโขทัย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ บ้านวังไผ่สูง ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย 
>> วีดีโอ ทั้งหมด

วีดีโอ:โครงการบางระกำโมเดล 60

     ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ดูงานโครงการศึกษาเพื่อประเมินผลการบำรุงรักษาหัวงานอาคารชลประทาน
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำแล ะบำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วย นายเทพนิมิต สิงหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ นายสัญชัย กัลยาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายวิโรจน์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร ักษาที่ 2 นายกฤษณะ บุตรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร ักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่โครงการฯยมน่าน ให้การต้อนรับและข้อมูลแก่ค ณะเจ้าหน้าที่วิศวกรชลประทา น ฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุท กวิทยา ในการลงพื้นที่ดูงานโครงการ ศึกษาเพื่อประเมินผลการบำรุ งรักษาหัวงานอาคารชลประทานด ้านวิศวกรรม ณ ประตูระบายน้ำ บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 11 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และประตูระบายน้ำบางแก้ว ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอ บของโครงการส่งน้ำและบำรุงร ักษายมน่าน17-01-61

คณะประมงอาสา จังหวัดพิจิตร เข้าศึกษาดูงานตามโครงการบางระกำโมเดล60
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายกฤษณะ บุตรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร ักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยมน่าน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ บ่องเขาย้อย กำนันตำบลท่านางงาม ต้อนรับคณะ อาสาประมงจังหวัดพิจิตร นำโดย นางสาวธัญยธรณ์ พรหมประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสร ิมอาชีพประมง พร้อมคณะ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการบา งระกำโมเดล 60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  3 (ปตร.บางแก้ว) ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก17-01-61

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
  ประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (e-bidding) เลขที่ EB ยน.09-2561 (23-11--60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ไฟฟ้า) จำนวน 6 รายการ (e-bidding) เลขที่ EB ยน.08-2561 (23-11--60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ไฟฟ้า) จำนวน 42 รายการ (e-bidding) เลขที่ EB ยน.06-2561 (23-11--60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (e-bidding) เลขที่ EB ยน.05-2561 (23-11--60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ (e-bidding) เลขที่ EB ยน.04-2561 (23-11--60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,700 ซีซี จำนวน 1 รายการ (e-bidding) เลขที่ EB ยน.01-2561 (1-11--60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงตลุกอีแลน ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (e-bidding) เลขที่ EB ยน.10-2560 (14-3--60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อไม้เนิ้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ และวัสดุก่อสร้าง จำนวนนาน 27 รายการ (e-bidding) เลขที่ EB ยน.09-2560 (8-3--60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัดสุโขทัย-พิษณุโลก (e-bidding) เลขที่ EB ยน.08-2560 (8-3--60)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อไม้เนิ้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ และวัสดุก่อสร้าง จำนวนนาน 20 รายการ (e-bidding) เลขที่ EB ยน.07-2560 (28-2--60)
ประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ทั้งหมด
   ดาวน์โหลด
โปสเตอร์ สมเหตุสมผลงดส่งน้ำทำนาปรัง 22 จังหวัดพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา (20-10-57)ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบประเมินฝ่าย 2556 (21-03-57) ดาวน์โหลด
การขอกำหนดกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ปะรจำปีงบประมาณ 2558 (07-08-57)ดาวน์โหลด
 
   ผลการดำเนินการ หน่วยงานในสังกัด
 ฝ่ายวิศวกรรม
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน
 ฝ่ายช่างกล
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านที่ 1
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านที่ 2
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านที่ 3
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
           Visitors Counter
เริ่มนับวันที่ 3 ธันวาคม 2556
     
หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการฯ | กรมชลประทาน | ติดต่อเรา 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักชลประทานที่ 3
ติดต่อ 055-983589 055-983586 fax:055-983598 Email:yomnan.project@gmail.com,yohun_poo@hotmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย : ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน