Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

 

ลำดับ
แผนงานและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
1
แผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ
2
แผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจ
3

แผนงานปรับปรุงระบบชลประทานเฉพาะจุด

4
แผนงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งถนน ระยะเร่งด่วน
 

 

 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th