Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ลำดับ
ชื่ออาคาร
ตำบล
อำเภอ
 พื้นที่ 
ชลประทาน 
ความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
(พ.ศ.)
ปีที่สร้าง
เสร็จ
(พ.ศ.)
1
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำปากคลองสนามโพธิ์
หาดยาง
ศรีมหาโพธิ
10,000
2558
2558
2
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบางแตน
บางแตน
บ้านสร้าง
1,000
1.33
2558
2558
3
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสำโรง
นาแขม
กบินทร์บุรี
3,000
1.26
2558
2558
4
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองเฆ่
บางเตย
บ้านสร้าง
2,000
0.80
2558
2558
5
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา
นาแขม
กบินทร์บุรี
1,300
2558
2558
6
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่ง 3
วังตะเคียน
กบินทร์บุรี
1,000
2559
2559
7
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแห่
สำพันตา
นาดี
1,360
0.75
2559
2559
8
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแหน
สำพันตา
นาดี
1,500
2559
2559
9
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสะพานหิน
สะพานหิน
นาดี
5,000
2560
2560
10
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปากคลองส่งน้ำ หาดยางฝั่งซ้าย
หาดยาง
ศรีมหาโพธิ
2,500
2560
2560
11
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปากคลองท้ายบ้าน
บ้านสร้าง
บ้านสร้าง
5,000
2560
2560
12
 

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปากคลองสมานพัฒนา

บางพลวง
บ้านสร้าง
1,500
2560
2560
13
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังชัน
บางกุ้ง
ศรีมหาโพธิ
1,200
2560
2560
     

 

 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th