Google ชป.ปราจีนบุรี

 

 

การปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด)

ลำดับ
 
ชื่ออาคาร
ตำบล
อำเภอ
 พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) 
ความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปีที่เริ่ม
ก่อสร้าง
(พ.ศ.)
ปีที่สร้าง
เสร็จ
(พ.ศ.)
1
  ประตูระบายน้ำคลองกะจะ พร้อมบานระบายและเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า
ประจันตคาม
ประจันตคาม
20,000
-
2558
2558
2
  ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ
วัดโบสถ์
เมือง
30,000
-
2559
2559
3
  ประตูระบายน้ำบางกอบัว
บ้านสร้าง
บ้านสร้าง
2,500
-
2560
2560
   

 

 
 
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3720 0417 โทรสาร.0 3721 2178
E-mail: pracheen@rid.go.th