ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน

  • วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคม คลองชุมพล

 

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ประชุมยกระดับท่าแห

  • วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี