การจัดกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันครบรอบ 114 ปี กรมชลประทาน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ โครงการชลประทานปราจีนบุรี

 

ก่อนทำ

5537


 

5519.jpg

 

 

52530.jpg

 

 

53653.jpg

   

58174.jpg

 

 

58052.jpg

 

หลังทำ

5122.jpg

 

 

51976.jpg

  5772.jpg

 

 

57505.jpg

 

53325.jpg