ติดต่อโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

 

     
 
   
แผนที่
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 2 ม.13 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์. 0-3260-4499
โทรสาร. 0-3260-4489
อีเมล์. prajuab@mail.rid.go.th, ridpk@hotmail.com