เกี่ยวกับโครงการ
โครงการชลประทานในพื้นที่
ข้อมูลต่างๆ
แผนงานและงบประมาณ
การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำ
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
เงินทุนหมุนเวียน
ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)


นายนิพัฒน์   ยังรอด
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ

หนังสือเวียน กระทรวง/กรม
คำสั่งกระทรวงฯ
คำสั่งกรม
ประกาศกรม
หนังสือเวียน สลก.
สารสนเทศภายในกรมฯ


 
 
 
 
 
 
 
   
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
กฏหมายคลายทุกข์
ศูนย์ประสานราชการ
พรบ.การชลประทานฯ
 
 
 
   
 
   
   
   

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556
นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่าย
วิศวกรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดฯ
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556
นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่าย
วิศวกรรม ได้เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติด
ตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2556

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556
นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่าย
วิศวกรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรม
การบริหารโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
ห้วยสัตว์ใหญ่ หนองพลับฯ


อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานสถานการณ์น้ำที่น่าสนใจ
ฝังสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
สถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่า อ.หาดใหญ่
รายงานสภาพน้ำฝน-น้ำท่า ลุ่มแม่น้ำปิง
ตอนบน(เชียงใหม่)
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์
ตารางปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
สรุปรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝน-น้ำท่า
รายวัน-รายสัปดาห์
สถานการณ์น้ำท่าทั้งประเทศ
 
ข่าวอุทกภัยในเขต สชป.14
 
แผนที่สถานีวัดน้ำและที่ตั้งโครงการฯ จ.เพชรบุรี
และ จ.ประจวบฯ
 

เว็บไซต์ติดตามสถานการณ์น้ำพายุและดินถล่ม
     

แผนที่รายงานปริมาณฝน
โดยกรมชลประทาน

ตารางรายงานปริมาณฝน
โดยกรมชลประทาน

รายงานการตรวจวัดปริมาณฝน
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที่แสดงพื้นที่มีโอกาส
เกิดดินถล่มในเขต สชป.14


ประกาศเตือนภัย
กรมอุตุนิยมวิทยา


 
วีดิทัศน์ : บทบาทหน้าที่คณะกรรมการจัดการชลประทานฯ
วีดิทัศน์ : การบรูณาการบริหารจัดการน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์
วีดิทัศน์ : การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฯ
วีดิทัศน์ : การพัฒนาแหล่งน้ำในเขต จ. ประจวบคีรีขันธ์
วีดิทัศน์ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฯ

 

จำนวนผู้เข้าชม


โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 2 หมู่ 13 ต.บ่อนอก
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์. 0 3260 4499
โทรสาร. 0 3260 4489
 


โครงการชลประทานต่างๆ
เขื่อนปราณบุรี
อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม
   
อ่างเก็บน้ำยางชุม
อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น
   
อ่างเก็บน้ำคลองบึง
อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน
   
อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ
อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม
   
ฝายทดน้ำลำชู

พื้นที่หน่วยงานในจังหวัด
สำนักชลประทานที่ 14
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี   
โครงการก่อสร้าง 1/14
โครงการก่อสร้าง 2/14
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14

หน่วยงานชลประทาน
กรมชลประทาน
      เกี่ยวกับกรมฯ
      ทำเนียบผู้บริหาร
          แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง
          หน่วยงานในสังกัด
          รายงานประจำปี/สารสนเทศ
          ติดต่อกรมฯ
          แผนผังเว็บ
สำนัก/กอง
สำนักชลประทาน/โครงการชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา