ผู้อำนวยการ

นายยงยุทธ   จุลานนท์

เกี่ยวกับโครงการ
ข้อมูลโครงการชลประทานในพื้นที่
ข้อมูลต่างๆ
แผนงานและงบประมาณ
การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำ
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
เงินทุนหมุนเวียน
ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเวียน กระทรวง/กรม
คำสั่งกระทรวงฯ
คำสั่งกรม
ประกาศกรม
หนังสือเวียน สลก.
สารสนเทศภายในกรมฯ


 
 
 
 
 
 
 
   
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
กฏหมายคลายทุกข์
ศูนย์ประสานราชการ
พรบ.การชลประทานฯ
 
 
 
   
   
   
   

ในวันที่ 8 เมษายน 2563
นำรถบรรทุกน้ำให้ความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านใน พื้นที่ตำบลพงศ์ประศาสน์


ในวันที่ 8 เมษายน 2563
ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำสนับสนุนน้ำ
ดิบ บริเวณฝายฯคลองบางสะพาน

ในวันที่ 8 เมษายน 2563
ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกตะกอนดิน
สถานีสูบน้ำฝายฯคลองบางสะพาน

อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานสถานการณ์น้ำที่น่าสนใจ
ฝังสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
สถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่า อ.หาดใหญ่
รายงานสภาพน้ำฝน-น้ำท่า ลุ่มแม่น้ำปิง
ตอนบน(เชียงใหม่)
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์
ตารางปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
สรุปรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝน-น้ำท่า
รายวัน-รายสัปดาห์
สถานการณ์น้ำท่าทั้งประเทศ
 
ข่าวอุทกภัยในเขต สชป.14
 
แผนที่สถานีวัดน้ำและที่ตั้งโครงการฯ จ.เพชรบุรี
และ จ.ประจวบฯ
 

เว็บไซต์ติดตามสถานการณ์น้ำพายุและดินถล่ม
     

แผนที่รายงานปริมาณฝน
โดยกรมชลประทาน

ตารางรายงานปริมาณฝน
โดยกรมชลประทาน

รายงานการตรวจวัดปริมาณฝน
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที่แสดงพื้นที่มีโอกาส
เกิดดินถล่มในเขต สชป.14


ประกาศเตือนภัย
กรมอุตุนิยมวิทยา


 
วีดิทัศน์ : บทบาทหน้าที่คณะกรรมการจัดการชลประทานฯ
วีดิทัศน์ : การบรูณาการบริหารจัดการน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์
วีดิทัศน์ : การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฯ
วีดิทัศน์ : การพัฒนาแหล่งน้ำในเขต จ. ประจวบคีรีขันธ์
วีดิทัศน์ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฯ

 

จำนวนผู้เข้าชม


โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 2 หมู่ 13 ต.บ่อนอก
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์. 0 3251 0798-9
โทรสาร. 0 3251 0798-9
อีเมล์. visavakum@gmail.com
 


โครงการชลประทานต่างๆ
เขื่อนปราณบุรี
อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม
   
อ่างเก็บน้ำยางชุม
อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น
   
อ่างเก็บน้ำคลองบึง
อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน
   
อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ
อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม
   
ฝายทดน้ำลำชู

พื้นที่หน่วยงานในจังหวัด
สำนักชลประทานที่ 14
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี   
โครงการก่อสร้าง 1/14
โครงการก่อสร้าง 2/14
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14

หน่วยงานชลประทาน
กรมชลประทาน
      เกี่ยวกับกรมฯ
      ทำเนียบผู้บริหาร
          แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง
          หน่วยงานในสังกัด
          รายงานประจำปี/สารสนเทศ
          ติดต่อกรมฯ
          แผนผังเว็บ
สำนัก/กอง
สำนักชลประทาน/โครงการชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา