สรุปรายละเอียดการเก็บค่าน้ำดิบ จาก สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพานใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ   คลองช่องล

สรุปรายละเอียดการเก็บค่าน้ำดิบ จาก สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ
  คลองบึง