แผนผังเว็บไซต์

 

หน้าแรก
ประวัติกรมชลประทาน
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหารกรมฯ
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อโครงการฯ
1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 เกี่ยวกับโครงการฯ

1.2 โครงการชลประทานในพื้นที่

1.3 ข้อมูลต่างๆ

1.4 แผนงานและงบประมาณ
1.5 การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน
1.6 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
1.7 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
2. หนังสือเวียน กระทรวง/กรม
2.1 คำสั่งกระทรวงฯ
2.2 คำสั่งกรม
2.3 ประกาศกรม
2.4 หนังสือเวียน สลก.
2.5 สารสนเทศภายในกรมฯ
3. ข่าวประชาสัมพันธ์

4. รายงานสถานการณ์น้ำที่น่าสนใจ

4.1 ผังสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
4.2 สถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่า อ.หาดใหญ่
4.3 รายงานสภาพน้ำฝน-น้ำท่า ลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน(เชียงใหม่)
4.4 รายงานสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน
4.5 รายงานสรุปสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์
4.6 ตารางปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
4.7 สรุปรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝน-น้ำท่า รายวัน-รายสัปดาห์
4.8 สถานการณ์น้ำท่าทั้งประเทศ

5. เว็บไซต์ติดตามสถานการณ์น้ำพายุและดินถล่ม

5.1 ปริมาณน้ำฝน จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์
5.2 ปริมาณน้ำท่า จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์
5.3 ปริมาณฝน 24 ชม. ทั่วประเทศ
5.4 แผนที่รายงานปริมาณฝนโดยกรมชลประทาน
5.5 ตารางรายงานปริมาณฝนโดยกรมชลประทาน
5.6 รายงานการตรวจวัดปริมาณฝนโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
5.7 แผนที่แสดงพื้นที่มีโอกาสเกิดดินถล่มในเขต สชป.14
5.8 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี
5.9 เฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
6. โครงการชลประทานต่างๆ
6.1 เขื่อนปราณบุรี
6.2 อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม
6.3 อ่างเก็บน้ำยางชุม
6.4 อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น
6.5 อ่างเก็บน้ำคลองบึง
6.6 อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน
6.7 อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม
6.8 ฝายทดน้ำคลองลำชู
7. พื้นที่หน่วยงานในจังหวัด
7.1 สำนักชลประทานที่ 14
7.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
7.3 โครงการก่อสร้าง 1/14
7.4 โครงการก่อสร้าง 2/14
7.5 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14
8. หน่วยงานชลประทาน
8.1 กรมชลประทาน
8.2 สำนัก/กอง
8.3 สำนักชลประทาน/โครงการชลประทานฯ
8.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา