โครงการชลประทานราชบุรี  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร 
               
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 จังหวัดราชบุรีจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในการเปิดงาน และ นางดวงนวล ขณะรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ วัดราษฎรเจริญธรรม (วัดสุน) ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี

 
 
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797