วันอังคารที่  1  พฤศจิกายน  2559
อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง
อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด
ปริมาณน้ำปัจุบัน 0.230 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.00 %
ปริมาณน้ำปัจุบัน 4.770 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 110.93 %
ปริมาณเก็บกักสูงสุด  0.125  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณเก็บกักสูงสุด  4.3  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณเก็บกักต่ำสุด  0.025  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณเก็บกักต่ำสุด  0.219  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ  0.205 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ  4.551 ล้าน ลบ.ม
   
อ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย
อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง
ปริมาณน้ำปัจุบัน 0.858 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34.32 %

ปริมาณน้ำปัจุบัน 34.983 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 97.18 %

ปริมาณเก็บกักสูงสุด  2.5  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณเก็บกักสูงสุด  36.0  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณเก็บกักต่ำสุด  0.032  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณเก็บกักต่ำสุด  2.000  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ  0.826 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ 32.983 ล้าน ลบ.ม.
   
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย
ปริมาณน้ำปัจุบัน  17.996 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76.91 %
ปริมาณเก็บกักสูงสุด  23.4  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณเก็บกักต่ำสุด  0.228  ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำใช้การ  17.768 ล้าน ลบ.ม.

 
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797