ที่
ชื่ออาคาร
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
พิกัด(UTM)E
ระวาง
แผนที่
ลุ่มน้ำหลัก
ลุ่มน้ำรอง
พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปีที่เริ่มสร้าง
(พ.ศ.)
ปี่ที่สร้างเสร็จ
(พ.ศ.)
หมายเหตุ
N
E
1
สถานีสูบน้ำห้วยไผ่
3
ห้วยไผ่
เมือง
ราชบุรี
1,493,200
581,500
4936 II
แม่กลอง
14.12
            4,000
2524
2526
 เทศบาลตำบลหลักเมือง 
2
สถานีสูบน้ำบ้านนาคอก
4
อ่างหิน
ปากท่อ
ราชบุรี
1,492,925
572,420
4936 III
แม่กลอง
14.12
            1,500
2537
2539
 อบต.อ่างหิน 
3
สถานีสูบน้ำบ้านคุ้งกระถิน 1
5
คุ้งกระถิน
เมือง
ราชบุรี
1,495,210
593,280
4936 II
แม่กลอง
14.12
            4,000
2524
2526
 อบต.คุ้งกระถิน 
4
สถานีสูบน้ำบ้านคุ้งกระถิน 2
2
คุ้งกระถิน
เมือง
ราชบุรี
1,492,070
593,135
4935 I
แม่กลอง
14.12
            4,000
2524
2526
 อบต.คุ้งกระถิน 
5
สถานีสูบน้ำบ้านท้ายเมือง
2
พงสวาย
เมือง
ราชบุรี
1,497,175
590,240
4936 II
แม่กลอง
14.12
            4,000
2524
2526
 เทศบาลตำบลหลักเมือง 
6
สถานีสูบน้ำบ้านพงสวาย
5
พงสวาย
เมือง
ราชบุรี
1,495,615
592,680
4936 II
แม่กลอง
14.12
            4,000
2524
2526
 เทศบาลตำบลหลักเมือง 
7
สถานีสูบน้ำบ้านคลองข่อย
3
คลองข่อย
โพธาราม
ราชบุรี
1,511,990
588,425
4936 II
แม่กลอง
14.12
            1,000
2536
2538
 อบต.คลองข่อย 
 
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797