แผนผังเว็บ
            หน้าแรก
            ประวัติความเป็นมา
            แผนผังผู้บริหารโครงการ
            วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
            รายงานสถานการน้ำรายวัน
            Webboard
       หน่วยงานในสังกัด
            ฝ่ายวิศวกรรม
            ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
            ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
                    ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
                    ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
                    ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
            งานบริหารทั่วไป
            งานบัญชีและการเงิน
            ฝ่ายช่างกล
            ฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำ
       โครงการ
            โครงการพระราชดำริ
            ชลประทานขนาดกลาง
            ชลประทานขนาดเล็ก
            สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
       จัดซื้อจัดจ้าง
            ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/e-auction
       โครงการชลประทาน
            ชป.กาญจนบุรี
            ชป.นครปฐม
            ชป.สมุทรสงคราม
       โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
            เขื่อนแม่กลอง
            กำแพงแสน
            นครปฐม
            นครชุม
            ราชบุรีฝั่งซ้าย
            ราชบุรีฝั่งขวา
            ท่ามะก่า
            พนมทวน
            สองพี่น้อง
            บางเลน
            ดำเนินสะดวก
            โครงการปฎิบัติิการคันคูน้ำ
            โครงการก่อสร้าง 1/13
            โครงการก่อสร้าง 2/13
       ข่าวประชาสัมพันธ์
            ประมวลข่าวสารโครงการชลประทานราชบุรี
       ศูนย์ประสานและติดตามสถานะการณ์น้ำ
            รายงานระดับน้ำรายวัน
            ผังแสดงการจัดการน้ำโครงการฯ
            รายงานระดับน้ำโครงการขนาดเล็ก
            อ่างเก็บน้ำที่โครงการชลประทานราชบุรีรับผิดชอบ
       
 
 
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797