ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดการประชุมการวางแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมสนับสนุนงานกาชาดราชบุรี วันสายธารน้ำใจสายใยกาชาด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (100วัน) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานราชบุรี
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ตำบลคลองข่อย
โครงการชลประทานราชบุรี  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
 นายณรงค์ ครองชนม์ รอง ผวจ.ราชบุรี นายคณิต  ชินวงศ์  ผอ.โครงการชลประทานราชบุรี และคณะลงพื้นที่ดูงานโครงการระบบท่อส่งน้ำ
โครงการประชุมและรณรงค์ ภายใต้โครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง และคูคลองสาขาสำหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโอฬาร พิทักษ์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดราชบุรี ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ  ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด
โครงการชลประทานราชบุรี  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่)
นายณรงค์ พลละเอียด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง
นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประทานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
 ภาพการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ
ภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เพื่อรับนโยบายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี  พร้อมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ ราชบุรีเคเบิ้ลทีวี
นายสุเทพ โกมลภมร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประทานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
ประชุมคณะทำงานย่อยแก้ไขปัญหาน้ำเสีย คลองวัดประดู่ ณ ห้องประชุม ทต.ปากท่ออำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
การประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน Joint Management Committee For Irrigation ( JMC ) ณ ห้องประชุมอบต. หนองพันจันทร์
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนา ด้านการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2553  วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
มะลิเฉา ไร้น้ำเขื่อนเลี้ยง ที่จังหวัดราชบุรีที่อ่างเก็บน้ำห้วยลำไม้เต็ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการส่งน้ำด้วยระบบท่อ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
สู้ภัยแล้ง กิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ รอง ผวจ.ราชบุรี นายคณิต ชินวงศ์ ผอ.โครงการชลประทานราชบุรี และคณะลงพื้นที่ดูงานโครงการระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย
ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดท่อส่งน้ำ เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่ราษฎร จากสภาวะอากาศแห้งแล้งจึงโปรดให้ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์
อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงในพระราชดำริ  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประกาศรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 52