ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดการประชุมการ
วางแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง

ดูรูปเพิ่ม

   หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมสนับสนุน
งานกาชาดราชบุรีวันสายธารน้ำใจสายใยกาชาด

ดูรูปเพิ่ม

   กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (100วัน) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง

ดูรูปเพิ่ม

   ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานราชบุรี

ดูรูปเพิ่ม
   เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลงพื้นที่ตำบลคลองข่อย
ดูรูปเพิ่ม
   
   ศูนย์ประสานและติดตามสถานะการณ์น้ำ
 :: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโครงการชลประทานราชบุร
 :: รายงานระดับน้ำรายวัน
 :: ผังแสดงการจัดการน้ำโครงการฯ
 :: รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์
 :: รายงานสถานการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 59 แห่ง
   การพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรีโดยกรมชลประทาน
 
 
 
 
 
Counter
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Ratburi13@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797