พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.19 น.

 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ดูรูปเพิ่ม

   วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธาน โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ.2561

ดูรูปเพิ่ม

   ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานราชบุรี

ดูรูปเพิ่ม
 
   
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางสัญจรทางน้ำคลองดำเนินสะดวกโดยมีนายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และนายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 13
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานราชบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   ศูนย์ประสานและติดตามสถานะการณ์น้ำ
 :: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโครงการชลประทานราชบุร
 :: รายงานระดับน้ำรายวัน
 :: ผังแสดงการจัดการน้ำโครงการฯ
 :: รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์
 :: รายงานสถานการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 59 แห่ง
   การพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรีโดยกรมชลประทาน
 
 
 
 
 
Counter
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Ratburi13@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797