โครงสร้างการบริหารงาน
ภาระกิจความรับผิดชอบ
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
อ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดระยอง
ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ สถานการณ์น้ำ

     Link ที่น่าสนใจ

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัดระยอง  

พบกับเรื่องราวของพวกเราชาว
  ชลประทาน
ในรายการสารคดีทางโทรทัศน์

"ชีวิตไทยกับสายน้ำ"

ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 16.57 - 17.00 น. ทาง