แผนที่แสดงพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วม และยังท่วมขังในร้อยเอ็ด ถึงกันยายน 54
ปริมาณน้ำประจำวันที่ 18 พฤษภาคม  2555 : 3.468 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
ข้อมูลน้ำในอ่างฯประจำวัน

ความจุของอ่างที่ระดับเก็บกัก
22.290
ล้าน.ลบ.ม.
ความจุของอ่าง ฯ วันนี้
3.468
ล้าน.ลบ.ม.
ปริมาณน้ำฝนสะสมปี 2555
17.2
มม.
อัตราการส่งน้ำผ่าน ปตร. ฝั่งซ้าย วันนี้
0.000
ลบ.ม./วินาที
อัตราการส่งน้ำผ่าน ปตร. ฝั่งขวา วันนี้
0.000
ลบ.ม./วินาที
     

 

  

 

ที่ตั้งโครงการ : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง บ้านโสกเชือก หมู่ 7 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280