น้ำท่วมบ้านดินดำหนองบัวรองลดระดับแล้ว
ที่บ้านดินดำ,บ้านหนองบัวรอง ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำลดระดับลงแล้ว วันนี้มีคณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ม.6
นำของมาบริจาคให้น้องๆโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา,โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง
อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด


บ้านดินแดง ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด น้ำลดระดับลงแล้ว

บ้านดินแดง ม.3 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด น้ำลดระดับลงแล้ว
ชาวบ้านหลายครอบครัวเริ่มเข้ามาปัดกวาด ซ่อมแซมล้างทำความสะอาดบ้านเรือน
ที่ถูกดินโคลนที่มากับน้ำทำให้สกปก ทรัพย์สินประตูหน้าต่างแช่น้ำหลายวันชำรุด
เสียหาย กว่าที่พื้นดินจะแห้งดีเดินทางเข้าสะดวกต้องรออีกหลายวัน
หวังให้ส่วนราชการเอกชนช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด


บ้านหนองแค อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำลงแล้ว
ที่บ้านหนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำที่เคยท่วมสูง
ได้ลดระดับลงแล้วมี
นางฉวัสรรณ อินทมนต์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสรุปความเสียหาย
ขอบคุณทุกๆส่วน หน่วยงาน ที่ให้ความช่วยเหลือ บางส่วนของบ้านดอนสวรรค์
และบ้านเปลือยตาล ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ยังมองเห็นข้าวที่ถูกน้ำท่วม
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันเน่าเสียหายมากมาย
บ้านโนนเชียงบัง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำลงแล้ว
ที่บ้านโนนเชียงบัง ม.4 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำที่เคยท่วมสูง
ได้ลดระดับลงแล้ว แต่ร่องรอยความเสียหายก็ยังคงมองเห็นอยู่ มีนายสิงห์ พรมเลิศ
ผู้ใหญ่บ้านสรุปความเสียหาย โดยเฉพาะโรงเรียนยังต้องการความช่วยเหลือ
เช่นรถฉีดน้ำแรงดันมาทำความสะอาดอาคารเรียน ถนน อาคารอเนกประสงค์ ที่ยังคงเต็มไปด้วยดินโคนที่มากับน้ำท่วม
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมร้อยเอ็ด
สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ปริมาณน้ำยังคงท่วมพื้นที่
อ.เชียงขวัญ, อ.โพธิ์ชัย, อ.เสลภูมิ, อ.ทุ่งเขาหลวง,
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ยังคงทำให้นาข้าวของประชาชนเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
ผอ.โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์
เพื่อประเมินสถานการณ์ผลกระทบ และช่วยเหลือประชาชนต่อไป


“สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน”

ศูนย์กลางให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์น้ำรับฟังข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน
ด้านชลประทานทั่วประเทศบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น.ทุกวันจันทร์
-ศุกร์ สำหรับนอกเวลาราชการจะมีระบบบันทึกเทปอัตโนมัตประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
ต้องการให้โครงการชลประทานร้อยเอ็ดช่วยเหลือโปรดแจ้งสายตรง

นายเอนก ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
โทร. 084 874 6145