ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
ต้องการให้โครงการชลประทานร้อยเอ็ดช่วยเหลือโปรดแจ้งสายตรง

นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
โทร. 084 874 6145