ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด, ผอ.ชลประทานร้อยเอ็ด ในรายการ"สถานประชาชน" TPBS
นายสมศํกดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นายเอนก ไชยคำภา ผอ.คป.รอ. รวมรายการสถานีประชาชน Thai PBS เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่ บ้านสงเปลือย ต.เมืองทอง จ.ร้อยเอ็ด ชี้แจงถึงแนวทางช่วยเหลือในการสำรวจออกแบบ จัดหางบประมาณเพื่อช่วยเหลือต่อไป
ผอ.เอนก ไชยคำภา นำคณะทีมงาน TPBS ดูงานชีกลาง, ฝ่ายร้อยเอ็ด
นายเอนก ไชยคำภา ผอ.โคงการชลประทานร้อยเอ็ดนำคณะทีมงานถ่ายทำรายการ "สถานีประชาชน" Thai PBS เข้าเยี่ยมชม ฟังคำบรรยาย สรุปผลการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง โดยมี นายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.โครงการฯและเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ

ผอ.เอนก ไชยคำภา นำคณะทีมงาน TPBS ดูงานอ่างฯฮ่องแฮ
นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 4 ประชุมชี้แจงสรุปผล การขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า Zone 1 ให้ราษฎรในพื้นที่เข้าใจ โดยมีนายเอนก ไชยคำภา ผอ.โครงการชลประทานร้อยเอ็ดเป็นประธาน


 

 

 

 

 

 


ผอ.ชลประทานร้อยเอ็ด ควบคุม ดูแล ช่วยเหลือ น้ำยังล้นพนังลำยัง
นายพรชัย มณทาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายธงชัย ศรีพล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าทางเกวียน หมู่ที่ 4 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รายงานสถานการณ์การซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำน้ำยัง และแนวทางการสูบน้ำช่วยนาข้าวที่ถูกน้ำท่วม ให้นายเอนก ไชยคำภา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เพื่อของบซ่อมปรับปรุงต่อไป 

อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จะแตกจริงหรือ?
นายอุดม ผายพิมพ์ ช่างฝีมือสนาม กำกับดูแลอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ชี้แจงเรื่องที่มีประชาชนโทรซักถามบ่อยๆ ว่้า"อ่างฯห้วยแอ่งจะแตกจริงหรือ?"เพื่อให้ประชาชน ทุกหมู่บ้านที่อยูใต้อ่างฯห้วยแอ่ง
ได้รับทราบเข้าใจ พร้อมแนะนำให้สมาชิกไห้รู้จักคุณค่าของน้ำประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
ต้องการให้โครงการชลประทานร้อยเอ็ดช่วยเหลือโปรดแจ้งสายตรง

นายเอนก ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
โทร. 084 874 6145

“สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน”
ศูนย์กลางให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำรับฟังข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน
ด้านชลประทานทั่วประเทศบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น.ทุกวันจันทร์
-ศุกร์ สำหรับนอกเวลาราชการจะมีระบบบันทึกเทปอัตโนมัติ