ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
ต้องการให้โครงการชลประทานร้อยเอ็ดช่วยเหลือโปรดแจ้งสายตรง

นายเอนก ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
โทร. 084 874 6145

อากาศรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2559

คาดหมาย 
     ทั่วไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับในบางช่วงจะะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง ความสูงของคลื่น 2-3 เมตรในบางช่วง ส่วนทะเลอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
ข้อควรระวัง 
     ในเดือนนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ แล้วมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทย หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะบริเวณที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน รวมทั้งคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย


คำเตือน แผนที่นี้ได้จัดทำขื้นมาเพื่อเตือนให้ประชาชนได้ระวังป้องกัน เป็นแผนที่ที่ได้ข้อมูลมาจากภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-1,2
สถานการณ์น้ำท่วมร้อยเอ็ด 28092011 น้ำจากห้วยแอ่งไหลท่วมร้อยเอ็ด จริงหรือ?

น้ำท่วมชีตอนบน 21092011

น้ำท่วม อ.ทุ่งเขาหลวง 28092011

น้ำท่วมชีตอนล่าง 15092011