ประกาศสอบซื้อ/จ้าง
เลขที่
วันประกาศ
เรื่อง
รอ.สซ 14/2553
15 ต.ค. 52

ยกเลิกสอบราคาซื้อ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

รอ.E 18/2553
14 ต.ค. 52
เปลี่ยนแปลงเวลาเสนอราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมางานแก้มลิงลำเตา
รอ.E 17/2553
12 ต.ค. 52
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางานแก้มลิงกุดบอนตอนบน ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
รอ.E 14/2553
12 ต.ค. 52
รอ.E 15/2553
12 ต.ค. 52
รอ.E 16/2553
12 ต.ค. 52
รอ.E 17/2553
12 ต.ค. 52

ประกวดราคาจ้างเหมางานแก้มลิงกุดบอนตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รอ.E 18/2553
12 ต.ค. 52
รอ.E 07/2553
9 ต.ค. 52
รอ.E 08/2553
9 ต.ค. 52
รอ.E 09/2553
9 ต.ค. 52
รอ.E 10/2553
9 ต.ค. 52
รอ.E 11/2553
9 ต.ค. 52
รอ.E 12/2553
9 ต.ค. 52
รอ.E 13/2553
9 ต.ค. 52


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักชลประทานที่ 6

กลับหน้าหลัก