หน้าแรก ประวัติโครงการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ บุคลากร ที่ตั้งโครงการ ติดต่อเรา
วิสัยทัศน์ โครงการชลประทานสกลนคร " น้ำเพียงพอ ชะลอภัย ผู้ใช้มั่งคั่ง " 
หน่วยงานภายใน
  งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำชลประทาน
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๓
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๔
คลังความรู้ ชป.สกลนคร(KM)


VDO เที่ยวสุขใจเมือง 3 ธรรมที่ สกลนคร


สถานการณ์ภัยแล้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน (1 ตุลาคม 2558)
การช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ฝนไม่ตกตามฤดูการ(พค-กค 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ชลประทานร่วมใจสู้ภัยแล้ง
วีดีโอ ข่าวประชาสัมพันธ์ ชลประทานร่วมใจสู้ภัยแล้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชลประทานสกลนคร

 

สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
  สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
สถานการณ์น้ำภายในลุ่มน้ำยาม ห้วยน้ำอูน และแม่น้ำสงครามตอนล่าง
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วย เหลือผู้ประสบภัย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร
Thailand Flood Monitoring System
กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ลิงค์

 

งบทดลอง ประจำปี 2560

 

นาฬิกา

 

ปฎิทิน

 

จำนวน
AmazingCounters.com

 

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
 

 

 

 
รายงานสภาพอากาศ
คาดการณ์ ปริมาณน้ำฝน คาดการณ์ อุณหภูมิ
. . . . . . . . . .
 
สถานการณ์น้ำ จังหวัดนครสกลนคร
สถานการณ์น้ำ จังหวัดสกลนคร
 
ข่าวกิจกรรมโครงการชลประทานสกลนคร
วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ลานรวมใจไทสกล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด โครงการชลประทานสกลนครร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเนรศวรมหาราช จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชูพระเกียรติยศ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
>>> คลิกรายละเอียด
เมื่อ วันที่ 12 เม.ย. 2560 นำโดย นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนครและหัวหน้าฝ่าย หัวหน้า งาน เจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานสกลนคร เปิดสถานที่จุดบริการพักรถและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก เนื่องใน โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2560
>>> คลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนครพร้อมด้วยนาย วัชรพงค์ ศรีสำราญ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานสกลนคร เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าตามน โยบาลสำคัญเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสกลนคร
>>> คลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โครงการชลประทานสกลนครได้ทำการส่งมอบพันธ์ปลา พร้อมติดตั้งไม้สต๊าฟ ให้กับ เกษตรกร ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรทฤษฎี
>>> คลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนครพร้อมด้วยนาย วัชรพงค์ ศรีสำราญ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานสกลนคร เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าตามน โยบาลสำคัญเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรแปลงใหญ่และการบริหารใช้น้ำเขตพื้นที่ สปก. โดยมีนายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างานพร้อมคณะ ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่ 5
>>> คลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร พร้อมด้วย โครงการก่อสร้างและฝ่ายออกแบบ สำนักงานชลประทานที่5 ส่งมอบ-รับมอบ งานฝายห้วยบ้าน บ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ ให้กับเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
>>> คลิกรายละเอียด

 

โครงการชลประทานสกลนคร
37 บ.นาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4274-7219-20 โทรสาร : 0-4274-7221