หน้าแรก ประวัติโครงการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ บุคลากร ที่ตั้งโครงการ ติดต่อเรา
วิสัยทัศน์ โครงการชลประทานสกลนคร " น้ำเพียงพอ ชะลอภัย ผู้ใช้มั่งคั่ง " 
หน่วยงานภายใน
  งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำชลประทาน
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๓
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๔
คลังความรู้ ชป.สกลนคร(KM)


VDO โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย


สถานการณ์ภัยแล้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน (1 ตุลาคม 2558)
การช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ฝนไม่ตกตามฤดูการ(พค-กค 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ชลประทานร่วมใจสู้ภัยแล้ง
วีดีโอ ข่าวประชาสัมพันธ์ ชลประทานร่วมใจสู้ภัยแล้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชลประทานสกลนคร

 

สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
  สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
สถานการณ์น้ำภายในลุ่มน้ำยาม ห้วยน้ำอูน และแม่น้ำสงครามตอนล่าง
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วย เหลือผู้ประสบภัย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร
Thailand Flood Monitoring System
กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ลิงค์

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

นาฬิกา

 

ปฎิทิน

 

จำนวน
AmazingCounters.com

 

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
 

 

 

 
รายงานสภาพอากาศ
คาดการณ์ ปริมาณน้ำฝน คาดการณ์ อุณหภูมิ
. . . . . . . . . .
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวกิจกรรมโครงการชลประทานสกลนคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยโครงการชลประทานสกลนคร ได้ไปตรวจเยียมดูงานซ่อมแซม เครื่องกว้านบานระบายและระบบไฮโดรลิค โครงการพัฒนสลุ่มน้ำห้วยปลาหาง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
>>> คลิกรายละเอียด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทานสกลนคร เข้าร่วมสภากาแฟ จังหวัดสกลนคร โดยหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ณ สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา มทบ.29
>>> คลิกรายละเอียด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จากสำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2558-2559 ในเขตพื้นที่ ของสำนักงานชลประทานที่ 5 จำนวน 4 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
>>> คลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยโครงการชลประทานสกลนครพร้อมด้วยนาย วัชรพงค์ ศรีสำราญ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานสกลนคร เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าตามน โยบาลสำคัญเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสกลนคร
>>> คลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โครงการชลประทานสกลนครได้ทำการส่งมอบพันธ์ปลา พร้อมติดตั้งไม้สต๊าฟ ให้กับ เกษตรกร ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรทฤษฎี
>>> คลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยโครงการชลประทานสกลนครพร้อมด้วยนาย วัชรพงค์ ศรีสำราญ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานสกลนคร เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าตามน โยบาลสำคัญเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรแปลงใหญ่และการบริหารใช้น้ำเขตพื้นที่ สปก. โดยมีนายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างานพร้อมคณะ ณ ห้องประชุมหนองสำโรง สำนักงานชลประทานที่ 5
>>> คลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยโครงการชลประทานสกลนคร พร้อมด้วย โครงการก่อสร้างและฝ่ายออกแบบ สำนักงานชลประทานที่5 ส่งมอบ-รับมอบ งานฝายห้วยบ้าน บ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ ให้กับเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
>>> คลิกรายละเอียด

 

ดาวน์โหลด เอกสาร
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ใน ปี งบประมาณ 2559 และ ปี 2560
เอกสาร "แผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘" (ปรับปรุง ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗) (รวมแผนงาน)(เอกสาร Excel)
เอกสาร "ด่วนที่สุด" "แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘"
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มแผนงานล่ำซำประจำปี พ.ศ. 2560
>>> แบบฟอร์ม 32 ช่อง
>>> แบบฟอร์ม 1 แผ่น 1 โครงการ
โครงการชลประทานสกลนคร
37 บ.นาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4274-7219-20 โทรสาร : 0-4274-7221