เมนูหลัก
ประวัติโครงการ
แหล่งน้ำที่สำคัญ
การบริหารจัดการน้ำ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 12
จังหวัดสิงห์บุรี
   

สายด่วน 1460 ชลประทานบริการประชาชน


“... อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทำไมจึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือเรื่องป่าไม้
จำได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครู ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว
สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้ อย่างนั้น
เมื่อเม็ดฝนตกลงมาแล้ว จะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป
ทำความเสียหายดินหมดจากภูเขา เพราะไหลตามสายน้ำไป
ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ และเป็นหลักของชลประทาน ที่ว่า
ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้ เดือดร้อนตลอดทั้งดินบนภูเขา จะหมดไป
กระทั่งมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ
ทำให้น้ำท่วม นี้นะ เรียนมา ตั้งแต่ อายุ ๑๐ ขวบ ..."

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๒

สรุปสถานการณ์น้ำ

งานบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาขอรับคำปรึกษาทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

waterreport สรุปสถานการณ์น้ำ พยากรณ์อากาศ
ปริมาณน้ำท่า/ผังน้ำ ปริมาณน้ำในอ่าง/เขื่อน พยากรณ์ปริมาณน้ำท่า
ระบบโทรมาตร ระดับน้ำทะเล รวมลิงค์เรื่องน้ำ

 

นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร
ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานสิงห์บุรี

ตารางสถานการณ์น้ำ

 
โทรศัพท์ : 0-3652-1511 โทรสาร : 0-3652-3478
E-mail โครงกาฯร : singburi_rid12@hotmail.com

โครงการชลประทานสิงห์บุรี  ตำบลบางกระบือ   อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 16000