เมนูหลัก
ประวัติโครงการ
แหล่งน้ำที่สำคัญ
การบริหารจัดการน้ำ
   
   
   
   
แหล่งน้ำที่สำคัญ
 

 


แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 4 สาย ได้แก่
4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 4 สาย ได้แก่

แม่น้ำเจ้าพระยา  ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่เขตตำบลประศุก  อำเภออินทร์บุรี  อำเภอเมืองสิงห์บุรี และตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี ความยาวประมาณ 49 กิโลเมตร   
แม่น้ำน้อย  เป็นลำน้ำธรรมชาติรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยา  ไหลผ่านพื้นที่อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน  และอำเภอท่าช้าง  ความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร   
แม่น้ำลพบุร เป็นลำน้ำธรรมชาติแยกจากฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร                                                                                                                           
ลำแม่ลา ลำการ้อง เป็นลำน้ำธรรมชาติมีลักษณะเป็นคลองยาวมีน้ำตลอดปี อยู่ในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี ถึงอำเภออินทร์บุรี มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 40-80 เมตร ลำน้ำดังกล่าวเป็นลำน้ำที่ทำชื่อเสียงและรายได้สู่จังหวัดสิงห์บุรีในเรื่องของ   “ปลาช่อนแม่ลา”   อันเป็นปลาช่อนรสดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคปลาน้ำจืดเป็นอย่างมาก

                                                                          6.โครงกาส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สำนักชลประทานที่ 10 พื้นที่ชลประทาน 3,644 ไร่

 

waterreport สรุปสถานการณ์น้ำ พยากรณ์อากาศ
ปริมาณน้ำท่า/ผังน้ำ ปริมาณน้ำในอ่าง/เขื่อน พยากรณ์ปริมาณน้ำท่า
ระบบโทรมาตร ระดับน้ำทะเล รวมลิงค์เรื่องน้ำ
โทรศัพท์ : 0-3652-1511 โทรสาร : 0-3652-3478
E-mail โครงกาฯร : singburi_rid12@hotmail.com

โครงการชลประทานสิงห์บุรี  ตำบลบางกระบือ   อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 16000