ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซน์ โครงการชลประทานสมุทรสาร
**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการชลประทานสมุทรสาคร **
 

นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติกรมชลประทาน
ประวัติโครงการฯ
แผนผังอัตรากำลัง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิศกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายการเงินและการบัญชี

หน่วยงานในสังกัด 

เว็บ

   กพร. แบบสำรวจเพื่อการวินิฉัยองค์กร
GES Survey Online

เว็ปลิงค์กรมชลประทานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

 

ประกาศ

>>14 ก.ย.60 สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

>>7 ก.ย.60 กรมชลฯ พร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยา เดือนก.ย. – ต.ค. นี้

>>7 ก.ย.60 สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

>>7 ก.ย.60 กรมชลฯ ติดตามสถานการณน้ำและสูบน้ำช่วยเหตุฝนตกหนักตัวเมืองเชียงใหม่

>>7 ก.ย.60 กรมชลฯ บริหารจัดการน้ำด้วยการพร่องน้ำในคลอง เตรียมพร้อมรับน้ำฝนและน้ำเหนือ

>>7 ก.ย.60 สรุปสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี-มูล

>>28 ส.ค.60 กรมชลประทานพร้อมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

>>25 ส.ค.60 น้ำท่วม อ.เมือง จ.จันทบุรี คลี่คลายแล้ว คลองภักดีรำไพช่วยระบายน้ำได้ดี”

>>23 ส.ค. 60 สถานการณ์น้ำ และการเตรียมพร้อมรับมือจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ฮาโตะ”ข่าวสาร


 23 เดือนสิงหาคม 2560 ลงพื้นที่ตรวจติตามและสังเกตการณ์โครงการงบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 << Click! >>

 12 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะทำงานเพื่อปฎิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่1/60  << Click! >>

 7 มิถุนายน 2560 การประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ 8/2560  << Click! >>

 6 มิถุนายน 2560 ประชุมปรึกษาหารือโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน  << Click! >>

 26 พฤษภาคม 2560 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่  << Click! >>

 28 เมษายน 2560 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่ 3 << Click! >>
ข้อมูลสถานการณ์น้ำ


 
 สถานการณ์น้ำ  


 ศูนย์วิเคราะห์น้ำ

รายงานการเพาะปลูก

แผนที่ที่ตั้งโครงการฯ

โครงการชลประทานสมุทรสาคร

 

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

โครงการชลประทานสมุทรสาคร

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
เรารักชลประทาน
สำนักชลประทานที่11

ปฏิทิน


โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย

 
 

สารสนเทศกรมชลประทาน

 

แผนงาน-งบประมาณ


 

สภาพอากาศ

 

ราคาน้ำมัน

 
โครงการชลประทานสมุทรสาคร
สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-839036 โทรสาร 034-881175