ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซน์ โครงการชลประทานสมุทรสาร
**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการชลประทานสมุทรสาคร **
 

นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติกรมชลประทาน
ประวัติโครงการฯ
แผนผังอัตรากำลัง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิศกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายการเงินและการบัญชี

หน่วยงานในสังกัด 

เว็บ

   กพร. แบบสำรวจเพื่อการวินิฉัยองค์กร
GES Survey Online

เว็ปลิงค์กรมชลประทานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

 

ประกาศ

>> 23 ธ.ค.61 ชป.เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนทับเสลาและเขื่อนวังร่มเกล้า ช่วยสะแกกรังหลังพบมีน้ำแห้ง

>> 23 ม.ค.61 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังปกติ ไม่ขาดแคลน ย้ำขอความร่วมมือให้ใช้น้ำตามแผนที่วางไว้

>> 10 ม.ค.61 ชป.หยุดระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้ง 12 ทุ่ง หลังเป็นไปตามเป้าที่วางไว

>> 20 ธ.ค.60 แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 60/61: ย้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ส่งน้ำให้เพาะปลูกได้เต็มพื้นที่

>> 25 พ.ย.60 เขื่อนเพชร มีน้ำไหลผ่านต่ำกว่า 100 ลบ.ม./วินาทีแล้ว คาดเย็นนี้ระดับในแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณอ.เมืองเพชรบุรี จะต่ำกว่าระดับ

>>8 พ.ย.60 นราธิวาส ฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้น ชป.แจ้งเตือนจังหวัดรับมือแล้ว

>>1 พ.ย.60 ปริมาณน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง เริ่มนำน้ำออกจากทุ่งบางระกำเป็นทุ่งแรกข่าวสาร


 23 เดือนสิงหาคม 2560 ลงพื้นที่ตรวจติตามและสังเกตการณ์โครงการงบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 << Click! >>

 12 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะทำงานเพื่อปฎิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่1/60  << Click! >>

 7 มิถุนายน 2560 การประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ 8/2560  << Click! >>

 6 มิถุนายน 2560 ประชุมปรึกษาหารือโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน  << Click! >>

 26 พฤษภาคม 2560 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่  << Click! >>

 28 เมษายน 2560 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่ 3 << Click! >>
ข้อมูลสถานการณ์น้ำ


 
 สถานการณ์น้ำ  


 ศูนย์วิเคราะห์น้ำ

รายงานการเพาะปลูก

แผนที่ที่ตั้งโครงการฯ

โครงการชลประทานสมุทรสาคร

 
 

 

โครงการชลประทานสมุทรสาคร

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
เรารักชลประทาน
สำนักชลประทานที่11

ปฏิทิน


โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย

 
 

สารสนเทศกรมชลประทาน

 

แผนงาน-งบประมาณ
mou

 

สภาพอากาศ

 

ราคาน้ำมัน

 
โครงการชลประทานสมุทรสาคร
สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-881176 โทรสาร 034-881175