ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซน์ โครงการชลประทานสมุทรสาร
**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการชลประทานสมุทรสาคร **
 

นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติกรมชลประทาน
ประวัติโครงการฯ
แผนผังอัตรากำลัง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิศกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายการเงินและการบัญชี

หน่วยงานในสังกัด 

เว็บ

   กพร. แบบสำรวจเพื่อการวินิฉัยองค์กร
GES Survey Online

เว็ปลิงค์กรมชลประทานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

 

ประกาศ

>>กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักอีกระลอก 24-29 พ.ค. นี้

>>กรมชลประทานตรวจวัดค่าความเค็มเจ้าพระยาและท่าจีนอย่างเนื่อง

>>ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดข่าวสาร


 26 พฤษภาคม 2560 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่  << Click! >>

 28 เมษายน 2560 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่ 3 << Click! >>

 28 กุมภาพันธ์2560 ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองภาษีเจริญและคลองสาขา << Click! >>

 17กุมภาพันธ์2560 ประชุมคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับเขต << Click! >>
ข้อมูลสถานการณ์น้ำ


 
 สถานการณ์น้ำ  


 ศูนย์วิเคราะห์น้ำ

รายงานการเพาะปลูก

แผนที่ที่ตั้งโครงการฯ

โครงการชลประทานสมุทรสาคร

 

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

โครงการชลประทานสมุทรสาคร

ศูนย์วิเคราะห์สถานะการณ์น้ำ
สำนักชลประทานที่11

ปฏิทิน


โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย

 
 

สารสนเทศกรมชลประทาน

 

แผนงาน-งบประมาณ


 

สภาพอากาศ

 

ราคาน้ำมัน

 
โครงการชลประทานสมุทรสาคร
สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-839036 โทรสาร 034-881175