สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

                                    ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
               
                                       พื้นที่รับผิดชอบ
               
                                       หน้าที่ภารกิจ
               
                                 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
               
                                      เกษตรอินทรีย์
               
                                      ข้อมูลพื้นฐาน
                    
                                            อัตรากำลัง
                    
                                                RBM
                      
                                     คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
                      
                                       จังหวัดเคลื่อนที่ฯ