หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน
วิสัยทัศน์....."กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1ใน10 ของโลก"

         
นายสุรชัย    นำนาผล
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงครามประวัติกรมชลประทาน
ประวัติของหน่วยงาน
ภาระกิจในการดำเนินการ
งานบริหารทั่วไป
การเงินและบัญชี
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายส่งน้ำฯ
ฝ่ายช่างกล
กรอบอัตรากำลัง
ทำเนียบหัวหน้าโครงการฯ
แผนที่ มาโครงการฯ    คลิก
ติดต่อประสานงาน


    ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแต่ละเดือน
    บัญชีอาคารรายงานตัวชี้วัด ชป.29
    แผนผังเวลาเดินทางการไหลของน้ำ
    พื้นที่ชลประทานสมุทรสงคราม
    จุดตรวจวัดค่าความเค็มในจังหวัด
    ประกวดราคาจัดซื้อ/จ้าง
    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
    ระดับน้ำขึ้น - ลง ปี 61
    โครงการพระราชดำริ
    1 จังหวัด 1 โครงการ
    การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


   ค้นหาใน
Google RID
 
 
Free Web Counters
จำนวนผู้เข้าชม
   
     

            
   

     สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน         มาตราน้ำแม่น้ำแม่กลอง                                                                            ปี61 เดือน สิงหาคม
    แจ้งการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง
    ปฏิทินการส่งน้ำฤดูฝนและฤดูแล้ง ปี 2561
                ศรีนครินทร์     วชิราลงกรณ์
  สถานการณ์น้ำประจำวัน              ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 เขื่อน         
ดู ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า                                             อาคารชลประทานสมุทรสงคราม  คลิกที่นี่
                              
     
ภาพกิจกรรม
" เตรียมความพร้อมการป้องกันอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ "
นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม และนายสมบัติ วานิชชินชัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ ในลุ่มน้ำแม่กลอง เขตจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.


                                                  
                          ( 9 ส.ค. 61 )                                                        ( 8 ส.ค. 61 )

                                    
                         ( 6 ส.ค. 61 )                                                        ( 2 ส.ค. 61 )

                                   โครงการแก้มลิงทุ่งหิน สมุทรสงคราม   คลิก


                                               
                                                             แบบฟอร์มขออนุญาต  


5 ผังแสดงการส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่13

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม


* ทันเหตุการณ์ข่าว *
  ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
  ฐานเศรษฐกิจ
 คม ชัด ลึก
  มติชน
  ข่าวสด
  ช่อง3
  ช่อง5
  ช่อง7
  mcot
 cnn
 UBC
 ไทย PBSUpdate. 16 สิงหาคม 2561
------------------------------------------
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
161 หมู่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3475-6646 ,0-3475-6676 โทรสาร 0-3476-6646
E-Mail : songkarm@mail.rid.go.th
E-Mail : skmrid13@hotmail.com