หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน
วิสัยทัศน์....."กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1ใน10 ของโลก"

              
นายสุรพงศ์    เจริญการยนต์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงครามประวัติกรมชลประทาน
ประวัติของหน่วยงาน
ภาระกิจในการดำเนินการ
งานบริหารทั่วไป
การเงินและบัญชี
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายส่งน้ำฯ
ฝ่ายช่างกล
กรอบอัตรากำลัง
ทำเนียบหัวหน้าโครงการฯ
แผนที่ มาโครงการฯ    คลิก
ติดต่อประสานงาน

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
  ตรวจวัดค่าความเค็มในแต่ละเดือน
    บัญชีอาคารรายงานตัวชี้วัด ชป.29
    แผนผังเวลาเดินทางการไหลของน้ำ
    แผนผังการระบายน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง
    จุดตรวจวัดค่าความเค็มในจังหวัด
    ประกวดราคาจัดซื้อ/จ้าง
    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
    ระดับน้ำขึ้น - ลง ปี 60
    สรุปบรรยายโครงการฯ
    โครงการพระราชดำริ
    1 จังหวัด 1 โครงการ
    การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

   ค้นหาใน
Google RID
 
 
Free Web Counters
จำนวนผู้เข้าชม
   
     
                   สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน           มาตราน้ำแม่น้ำแม่กลอง ปี60 เดือน กรกฎาคม
    มาตรการลดความเสี่ยงจากภัยแล้งปี 59/60
    Smsที่ 1 : กรมชลฯขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามแผนเตรียม ความพร้อมลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 59/60 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ
    Smsที่ 2 : กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซม ขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานชลประทานใกล้บ้าน
    Smsที่3 : กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่อง หลังพื้นที่เพาะปลูกทะลุเกินแผนไปแล้วกว่า 2.63 ล้านไร่ ทำให้มีการใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้
    Smsที่ 4 : กรมชลประทาน เพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6 ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุน พร้อมวอนเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง หลังพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนเกือบสองเท่า
    ปฏิทินการส่งน้ำฤดูฝนและฤดูแล้ง ปี 2560
    การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
                ศรีนครินทร์     วชิราลงกรณ์
  สถานการณ์น้ำประจำวัน              ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 เขื่อน         
ดู ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า                                             อาคารชลประทานสมุทรสงคราม  คลิกที่นี่
                              
     
ภาพกิจกรรม
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ได้จัดฝึกอบรมยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน
ณ โรงเรียนบ้านตะวันจาก ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 21 มิถุนายน 2560


                                                                                              
       เข้าร่วมพิธีเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทาน ( 27 มิ.ย. 60 )            ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ( 26 มิ.ย. 60 )

                                                              
         “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ( 14 มิ.ย. 60 )                          รับมอบหนังสือแสดงความขอบคุณ ( 12 มิ.ย. 60 )

                                                                                 โครงการแก้มลิงทุ่งหิน สมุทรสงคราม   คลิก


                                                                     
                                                                                                             แบบฟอร์มขออนุญาต  
    สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
    คำร้องขอใช้ที่ดิน
    การขอใช้ที่ราชพัสดุ
    การขอเช่าที่ราชพัสดุ
    กฏหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
    ตัวอย่าง หนังสืออนุญาต
    การรื้อถอน อาคารสิ่งปลูกสร้าง
    กระบวนงานการขอเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
    การขอใช้/เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
ผังแสดงการส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่13

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม


* ทันเหตุการณ์ข่าว *
  ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
  ฐานเศรษฐกิจ
 คม ชัด ลึก
  มติชน
  ข่าวสด
  ช่อง3
  ช่อง5
  ช่อง7
  mcot
 cnn
 UBC
 ไทย PBSUpdate. 21 กรกฎาคม 2560
------------------------------------------
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
161 หมู่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3475-6646 ,0-3475-6676 โทรสาร 0-3476-6646
E-Mail : songkarm@mail.rid.go.th
E-Mail : skmrid13@hotmail.com