หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน
วิสัยทัศน์....."กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1ใน10 ของโลก"

              
นายสุรชัย    นำนาผล
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงครามประวัติกรมชลประทาน
ประวัติของหน่วยงาน
ภาระกิจในการดำเนินการ
งานบริหารทั่วไป
การเงินและบัญชี
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายส่งน้ำฯ
ฝ่ายช่างกล
กรอบอัตรากำลัง
ทำเนียบหัวหน้าโครงการฯ
แผนที่ มาโครงการฯ    คลิก
ติดต่อประสานงาน


    ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแต่ละเดือน
    บัญชีอาคารรายงานตัวชี้วัด ชป.29
    แผนผังเวลาเดินทางการไหลของน้ำ
    พื้นที่ชลประทานสมุทรสงคราม
    จุดตรวจวัดค่าความเค็มในจังหวัด
    ประกวดราคาจัดซื้อ/จ้าง
    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
    ระดับน้ำขึ้น - ลง ปี 61
    โครงการพระราชดำริ
    1 จังหวัด 1 โครงการ
    การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


   ค้นหาใน
Google RID
 
 
Free Web Counters
จำนวนผู้เข้าชม
   
     

                       
   

                   สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน           มาตราน้ำแม่น้ำแม่กลอง ปี61 เดือน มิถุนายน
    ปฏิทินการส่งน้ำฤดูฝนและฤดูแล้ง ปี 2561
                ศรีนครินทร์     วชิราลงกรณ์
  สถานการณ์น้ำประจำวัน              ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 เขื่อน         
ดู ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า                                             อาคารชลประทานสมุทรสงคราม  คลิกที่นี่
                              
     
ภาพกิจกรรม
" นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน "
ลงพื้นที่เป็นประธาน ในกิจกรรม Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน
ได้เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ เกี่ยวกับพระราชดำริของรัชกาลที่ 10 โครงการไทยนิยม ยั่งยืนการจ้างแรงงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรในพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561


                                                                                        
                                                     ( 19 มิ.ย. 61 )                                                                                                   ( 18 มิ.ย. 61 )

                                                              
                                                     ( 14 มิ.ย. 61 )                                                                                                   ( 13 มิ.ย. 61 )

                                                                                 โครงการแก้มลิงทุ่งหิน สมุทรสงคราม   คลิก


                                                                     
                                                                                                             แบบฟอร์มขออนุญาต  


ผังแสดงการส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่13

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2555
  ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
  ส่วนฝึกอบรม


* ทันเหตุการณ์ข่าว *
  ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
  ฐานเศรษฐกิจ
 คม ชัด ลึก
  มติชน
  ข่าวสด
  ช่อง3
  ช่อง5
  ช่อง7
  mcot
 cnn
 UBC
 ไทย PBSUpdate. 20 มิถุนายน 2561
------------------------------------------
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
161 หมู่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3475-6646 ,0-3475-6676 โทรสาร 0-3476-6646
E-Mail : songkarm@mail.rid.go.th
E-Mail : skmrid13@hotmail.com