หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน
วิสัยทัศน์....." กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"

         
นายสุรชัย    นำนาผล
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงครามประวัติกรมชลประทาน
ประวัติของหน่วยงาน
ภาระกิจในการดำเนินการ
งานบริหารทั่วไป
การเงินและบัญชี
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายส่งน้ำฯ
ฝ่ายช่างกล
กรอบอัตรากำลัง
ทำเนียบหัวหน้าโครงการฯ
แผนที่ มาโครงการฯ    คลิก
ติดต่อประสานงาน


    ผลการตรวจวัดค่าความเค็ม
    คำสั่งกรมชลประทาน
    บัญชีอาคารรายงานตัวชี้วัด ชป.29
    แผนผังเวลาเดินทางการไหลของน้ำ
    พื้นที่ชลประทานสมุทรสงคราม
    จุดตรวจวัดค่าความเค็มในจังหวัด
    ประกวดราคาจัดซื้อ/จ้าง
    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
    ระดับน้ำขึ้น - ลง ปี 62
    โครงการพระราชดำริ
    1 จังหวัด 1 โครงการ
    การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


   ค้นหาใน
Google RID
 
 
Free Web Counters
จำนวนผู้เข้าชม
   
     

            
   

     สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน         มาตราน้ำแม่น้ำแม่กลอง                                                                            ปี62 เดือน ตุลาคม
    แผนการจัดสรรน้ำแม่น้ำแม่กลองฤดูฝนปี 2562 ( 15 พ.ค. 62 )
                ศรีนครินทร์     วชิราลงกรณ์
  สถานการณ์น้ำประจำวัน              ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 เขื่อน         
ดู ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า                                             อาคารชลประทานสมุทรสงคราม  คลิกที่นี่
                              
     
ภาพกิจกรรม
เกษตรกรกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน้ำแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับรางวัลพระราชทานโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นาย นคร อาวรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ร่วมงานในครั้งนี้


                                                        
                          ( 9 ต.ค. 62 )                                                        ( 8 ต.ค 62 )

                                    
                          ( 16 ส.ค. 62 )                                                        ( 15 ส.ค 62 )

                                   โครงการแก้มลิงทุ่งหิน สมุทรสงคราม   คลิก


                                               
                                                             แบบฟอร์มขออนุญาต  


* ทันเหตุการณ์ข่าว *
  ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
  ฐานเศรษฐกิจ
 คม ชัด ลึก
  มติชน
  ข่าวสด
  ช่อง3
  ช่อง5
  ช่อง7
  mcot
 cnn
 UBC
 ไทย PBSUpdate. 15 ตุลาคม 2562
------------------------------------------
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
161 หมู่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3475-6646 ,0-3475-6676 โทรสาร 0-3476-6646
E-Mail : songkarm@mail.rid.go.th
E-Mail : skmrid13@hotmail.com