สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ


โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.สมุทรสงคราม
ออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
4 พฤษภาคม 2559

  

  

  

  

The End