สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

“ชลประทานและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี”

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13

พร้อมด้วย นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม

นายศานติพงษ์ เดือนศิริรัตน์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ และนายสมบัติ วานิชชินชัย นายช่างประทานอาวุโส

เข้าพบนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อบรรยายสรุป “ชลประทานและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี”

ต่อมาเวลา 10.00 น. นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เข้าติดตามการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ 2562

ของโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีหัวหน้าฝ่าย/งานโครงการฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561