สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม

ดูงานก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ใกล้บริเวณปตน.-ปตร. ปลายคลองแม่กลอง (คลองสุนัขหอน)

ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 6 มิถุนายน 2561