สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน


บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29

 
                                  
ดู คันกั้นน้ำเค็มสายจากสถานีรถไฟบางเค็มถึงคันกั้นน้ำเค็มสายแพรกหนามแดง กม.0+000-กม.3+955 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
@
                                  
ดู คันกั้นน้ำเค็มตำบลแพรกหนามแดง กม.0+000 ถึง กม.3+831ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
@
                                  
ดู คันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย กม.18+982 ถึง กม.20+346 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
@
                                  
ดู คันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย - ปากน้ำ กม.0+000 ถึง กม.12+354 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
@
                                  
ดู คันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา จ. สมุทรสงคราม กม.13+832 ถึง กม.18+165 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
@
                                  
ดู คันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก (ช่วงที่2)กม.1+800 ถึงกม.5+530, (ช่วงที่1)กม.19+170 ถึงกม.27+360 อาศัยแนวถนนจังหวัดสมุทรสงคราม-เอกชัยเป็นคันกั้นน้ำเค็ม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
@
                                  
ดู คันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา - เอกชัย กม.0+000 ถึง กม.2+800 , กม.3+000 ถึง กม.5+930 , กม.6+693 ถึง กม.9+156 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
@
                                  
ดู คันกั้นน้ำเค็มสายท่าคา - ดำเนินสะดวก กม.0+000 ถึง กม.7+890 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า