สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

การประชุมโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2561

โดยมีนายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

มีสาระสำคัญ คือการรายงานผลการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 / ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ / และเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

พร้อมกันนี้ได้กล่าวแนะนำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสมุทรสงคราม

วันที่ 5 มิถุนายน 2561