สวัสดีครับ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม สวัสดีค่ะ
แผนที่โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

------------------------------------------
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
161 หมู่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3475-6646 ,0-3475-6676 โทรสาร 0-3475-6676
E-Mail : songkarm@mail.rid.go.th
E-Mail : nvrid13@hotmail.com